Proces-verbaal van constatering

Als onderdeel van Gerechtsdeurwaarderkantoor Vermeer Schutte & Musen kan VS&M Juristen beschikken over beëdigde gerechtsdeurwaarders die voor u een proces-verbaal van constatering kunnen opmaken.

In het proces-verbaal zal de gerechtsdeurwaarder de situatie welke hij constateert nauwkeurig en objectief omschrijven en met foto’s en/of videomateriaal ondersteunen.

U kunt hierbij denken aan de staat van een woning bij einde van een huurovereenkomst, schade aan uw woning door heiwerkzaamheden, vastlegging van hinder door geluidsoverlast of het constateren en vastleggen van bepaalde uitingen op social media.

Op deze manier kunt u een juridisch dossier opbouwen, dat in een procedure als doorslaggevend bewijs kan dienen. De juristen van VS&M Juristen kunnen de rechter laten zien hoe een bepaalde situatie op een bepaald moment was door het in het geding brengen van het proces-verbaal. De rechter hecht hier grote waarde aan.

Top