Pachtrecht

Wanneer is er sprake van pacht?
Volgens de wettelijke definitie is er sprake van pacht in het geval er een overeenkomst bestaat waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie. In het geval sprake is van alle vier genoemde elementen is sprake van pacht.

De “(ver)pacht” van een horecagelegenheid heeft geen agrarisch karakter en valt dus niet onder het pachtrecht, maar onder het huurrecht, een andere specialiteit van VS&M Juristen.

Wanneer u te maken krijgt met een geschil dat onder het pachtrecht valt kan de pachtrechtspecialist van VS&M Juristen u bijstaan in een procedure bij de pachtkamer.

Top