Huurrecht

Huurrecht is dat deel van het recht waarin de regels zijn vastgelegd omtrent huur en verhuur. Bij huur wordt een overeenkomst aangegaan waarin de verhuurder zich verplicht de huurder een zaak of een deel daarvan in gebruik te geven voor een tegenprestatie. Meestal is dat geld maar het kan ook een andere prestatie zijn.

Het huurrecht is vaak complex en vraagt de nodige juridische kennis. U kunt als verhuurder, maar ook als huurder van een woning of bedrijfspand te maken krijgen met een huurgeschil. VS&M Juristen kan u – als huurrechtspecialist bij uitstek – terzijde staan in een gerechtelijke procedure of juist bij het voorkomen daarvan.

Het huurrecht helpt u huurkwesties voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeer zeker voor problemen die de huur betreffen. Met goed advies over het huurrecht vooraf kunt u niet alleen veel moeilijkheden voorkomen, u weet ook precies waar u aan toe bent. Stel in ieder geval uw huurcontract zo op, dat deze helder is en conform de bepalingen in het huurrecht. Informeer bij een specialist in het huurrecht, zoals VS&M Juristen over uw specifieke situatie.

Dus betaalt uw huurder geen of te weinig huurpenningen of heeft u een conflict met uw huurbaas, neem dan contact op met VS&M Juristen voor een duidelijk advies of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Top