Contractenrecht

Contractenrecht houdt zich bezig met de regels en wetten die gelden voor contracten en overeenkomsten. De mondelinge of schriftelijke toezegging iets te doen of na te laten is de kern van een overeenkomst of contract. In het dagelijks leven krijgt u permanent te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Zowel in het zakelijk leven als voor de particulier speelt het contractenrecht dan ook een niet te onderschatten rol.

Wanneer u afspraken met een andere partij op een professionele wijze wilt vastleggen, is het van cruciaal belang dat dit zorgvuldig en op een juridisch waterdichte manier gebeurt. Een fout of onvolkomenheid is snel gemaakt en kan tot grote financiële consequenties leiden.

VS&M Juristen kan u adviseren bij het opstellen van contracten en juridisch bijstaan bij geschillen over de uitvoering of interpretatie van reeds opgestelde contracten.

Voorts heeft VS&M Juristen een ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden welke door u of uw wederpartij worden gehanteerd. Deze algemene voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van een contract of overeenkomst.

VS&M Juristen beoordeelt, bemiddelt en adviseert. En indien nodig zullen wij u ook in een gerechtelijke procedure terzijde staan.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Top