Pro Deo (gratis) juridische bijstand

Heb ik recht op een pro deo jurist van VS&M Juristen?

Je hebt een juridisch probleem waar je zelf niet uitkomt. Professionele juridische hulp is nodig.
Maar juridische bijstand is duur. Kan je dat wel betalen?

De juristen van VS&M Juristen werken tegen een alleszins redelijk tarief. Maar ook een VS&M Jurist kost geld. Zijn je inkomsten echter van dien aard dat je geen geld hebt voor juridische bijstand, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een Pro Deo Jurist.

Deze jurist werkt “op toevoeging” en wordt grotendeels door de overheid betaald. Met een kleine beurs kan je dan toch een deskundige jurist inschakelen. Je betaalt dan slechts een kleine eigen bijdrage, de Staat betaalt de rest.

Wat is een pro deo jurist?

Een Pro Deo (Latijns voor ‘voor God’) VS&M Jurist werkt grotendeels gratis. De Staat betaalt onze rekening. Deze gesubsidieerde rechtsbijstand is bedoeld om mensen met een kleine beurs toch toegang tot goede juridische bijstand te geven. Deze VS&M Jurist is niet helemaal gratis. Er moet wel een (kleine) eigen bijdrage worden betaald. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van je inkomen en vermogen. Je betaalt alleen wat je kunt betalen. De overheid past de rest bij.

De VS&M Juristen helpen onder andere bij geschillen met een (ver)huurder, arbeidszaken of op het gebied van consumentenrecht en incassozaken.

Heb ik recht op een pro deo jurist?

Iedere burger in Nederland heeft recht op toegang tot rechtsbijstand. Als je dit niet zelf kan betalen, dan heb je recht op financiële hulp. Dit is een taak van de Raad voor Rechtsbijstand. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Je mag niet te veel verdienen en niet te veel vermogen hebben. Wil je weten of jij voor gratis juridisch hulp in aanmerking komt? Loop dan langs bij VS&M Juristen. Onze jurist zal dan namens jou een verzoek voor gratis rechtsbijstand indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Je kan natuurlijk zelf ook uitzoeken of je in aanmerking komt voor gratis juridische bijstand. Op rechtsbijstand.nl kan je de inkomenseisen en eigenbijdragen voor 2018 terugvinden. Het verzoek om gratis rechtsbijstand kan echter alleen door onze jurist worden ingediend. Dit kan je niet zelf doen.

Ik kom niet in aanmerking voor een pro deo jurist, wat nu? 

Is je inkomen te hoog of heb je te veel vermogen, dan heb je geen recht op gratis juridische bijstand. Je zal dus zelf de kosten van onze rechtsbijstand moeten betalen. VS&M Juristen hanteert echter een concurrerend uurtarief. Vaak zijn onze kosten verhaalbaar op de tegenpartij. Vooraf zullen wij je hierover zo volledig mogelijk informeren. Het intake gesprek is sowieso altijd gratis. Dus laat je niet weerhouden jouw juridisch probleem aan ons voor te leggen!

Gratis inloopspreekuur

Iedere eerste donderdag van de maand heeft VS&M Juristen een kosteloos juridisch inloopspreekuur. Je kunt dan al jouw juridische problemen aan ons voorleggen.Er zal dan ook worden bekeken of je voor pro deo rechtshulp in aanmerking komt.

Top