Overhangende takken, mag je die verwijderen?


Regelmatig komt dit probleem voor. Je buren hebben hoge bomen in hun tuin en de takken hangen over de schutting in jouw tuin. Mag je deze takken dan zomaar wegsnoeien?

Je zal eerst je buren moeten vragen om zelf het snoeiwerk uit te voeren, dus bel aan en stel deze vraag. Als ze geen actie ondernemen, dan kun je per brief dit verzoek herhalen.

Als je buren de overhangende takken nog steeds niet verwijderen, dan is het toegestaan dat je dit zelf doet.

Last van de overhangende takken

Als de overhangende takken van je buren voor jou een probleem vormen, dan heb je wettelijk gezien het recht deze takken te verwijderen. Je hoeft deze overlast niet te tolereren.

Natuurlijk moet je eerst aan je buren vragen of zij zelf de takken snoeien. Leg uit wat jouw probleem is en geef je buren een (ruime) termijn waarbinnen ze de takken moeten snoeien.

Stuur vervolgens een brief als je buren niets ondernemen.

Wanneer zelf snoeien?

Als je buren na deze brief geen gehoor aan je verzoek geven, dan mag je de overhangende takken snoeien tot de erfgrens. Het snoeiwerk moet natuurlijk wel correct worden uitgevoerd. De boom mag niet ernstig worden beschadigd.

Het recht op snoeien geldt in principe alleen voor eigenaren van een koopwoning. Als huurder dien je de contact op te nemen met de verhuurder, die dan actie moet ondernemen.

Schade door overhangende takken

Als de overhangende takken schade veroorzaken, kun je de eigenaar van de boom aansprakelijk stellen. Deze eigenaar moet dan wel schuld hebben aan deze schade, bijvoorbeeld omdat het geen onderhoud aan de boom heeft verricht, waardoor er takken zijn afgebroken met schade tot gevolg.

Wortels in je tuin

Groeien de boomwortels van je buren in jouw tuin? Deze wortels mag je zonder overleg met je buren verwijderen. Let hierbij wel op dat de boom geen schade oploopt en omvalt of doodgaat, want dan ben je aansprakelijk voor de schade.

Ruzie met de buren

Kom je er zelf niet uit met je buren? Schakel dan tijdig een jurist in. Van een burenruzie wordt natuurlijk niemand beter. Samen met je jurist probeer je dan tot een oplossing te komen!

Tips

  • Probeer altijd eerst met je buren in goed overleg tot een oplossing te komen
  • Een juridisch gelijk en een verstoorde relatie met je buren is natuurlijk niet wat je wilt
  • Roep tijdig een jurist in die niet emotioneel betrokken is en het probleem met enige afstand bekijkt

Kosteloos inloopspreekuur

Donderdag 5 april a.s tot 20.00 uur kunt u al uw vragen over dit onderwerp – of een ander juridisch probleem – aan ons voorleggen tijdens ons kosteloos juridisch inloopspreekuur.

Top