Hoge Raad stelt nieuwe eisen aan ‘veertiendagenbrief’

Nieuwe formaliteiten voor de ‘veertiendagenbrief’

De ‘veertiendagenbrief’ is de brief die een schuldeiser aan zijn schuldenaar moet sturen, voordat hij recht heeft op vergoeding van de incassokosten, welke gemaakt worden om zijn openstaande factuur te (laten) incasseren.

Deze brief moet voldoen aan een aantal wettelijk voorgeschreven formaliteiten.

De Hoge Raad heeft op 25 november jl. antwoord gegeven op een aantal vragen die bestonden over de inhoud van deze ‘veertiendagenbrief’.

Wanneer vangt de 14-dagen termijn aan?

De Hoge Raad heeft beslist dat de 14-dagen termijn die de schuldenaar krijgt om alsnog – zonder incassokosten – te betalen, aanvangt de dag nadat de brief bij de schuldenaar is bezorgd.

De formulering in uw brief : ‘betaling binnen veertien dagen, welke termijn begint te lopen vanaf 2 dagen na dagtekening van deze brief’ is derhalve niet (meer) juist!

Wij willen u uitdrukkelijk adviseren de juiste formulering van (de aanvang van) de 14-dagen termijn in uw brief op te nemen. Hierover kan dan geen discussie ontstaan in het geval wij uw vordering bij de rechter voorleggen!

Een uitvoerige uitleg over de veertiendagenbrief met voorbeeldbrieven leest u hier.

Gevolgen van een deelbetaling

De Hoge Raad heeft bepaald dat de schuldenaar ook incassokosten verschuldigd is als hij binnen de 14-dagen termijn een deelbetaling heeft gedaan. Deze incassokosten dienen echter herberekend te worden over het bedrag dat ná de deelbetaling nog openstaat.

De volledige uitspraak van de Hoge Raad kunt u hier lezen.

Als u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, dan horen wij dit uiteraard graag van u.

Top