Cursus Conservatoir Beslag

Op 26 november 2019 organiseert VS&M Juristen de cursus Conservatoir Beslag. Aan het eind van deze middag is uw kennis van het conservatoire beslag weer helemaal up-to-date.

Omschrijving
Het conservatoir beslag wordt vaak onder hoge tijdsdruk verzocht en uitgevoerd. Dit vereist een goede samenwerking tussen de advocaat en de deurwaarder die met de feitelijke uitvoering is belast. De voorzieningenrechter zal aan de hand van de beslagsyllabus toetsen of het verlof mogelijk is en onder welke voorwaarden. Die voorwaarden kunnen zeer beperkend zijn en hoe gaat men daar in de praktijk mee om? Het samenspel tussen advocaat en deurwaarder kan veel problemen voorkomen: omschrijvingen als “ in- en bij de woning”, “in de omgeving van” zijn in de praktijk vaak een bron van discussie. De deurwaarder moet het verlof heel letterlijk nemen, dit in tegenstelling tot artikel 435 Rv, dat de deurwaarder beslagmogelijkheden voor het hele vermogen van de schuldenaar geeft. Deze cursus gaat in op de praktische (uitvoerings-)problemen.

Doelgroep
De cursus conservatoir beslag is bedoeld voor advocaten, kandidaat (toegevoegd)-gerechtsdeurwaarders en zeer ervaren executiemedewerkers.

Doelstelling
Het actualiseren en verdiepen van de kennis van de artikelen 700-770 en 1019-1019d Rv. Het bespreken binnen een lesomgeving van specifieke problemen.

Onderwerpen
Conservatoir beslag in de breedste zin van het woord.

Tijdsduur
Een dagdeel van 12:30 uur tot 17:00 uur

Bij de KBvG worden 4 studiepunten aangevraagd.

Ten behoeve van de NovA wordt een puntencertificaat verstrekt, waarmee 4 PO punten kunnen worden aangevraagd.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt op de dag van de cursus aan u uitgereikt.

Docent
De heer Jeroen Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Amersfoort.

Jeroen is een autoriteit op het gebied van proces- en executierecht en doceert al sinds 1980 op dit vakgebied. Hij geldt als een vraagbaak voor gerechtsdeurwaarders die tegen een ingewikkeld juridisch probleem aanlopen.

Top