Cursus arbeidsrecht groot succes

Onlangs is door VS&M Juristen een cursus arbeidsrecht georganiseerd. Deze goed bezochte cursus vond plaats in het pand van de Helderse Bibliotheek ‘School 7’. Spreekster van de middag was mr. Ingrid de Weert, docent arbeidsrecht aan de Hogeschool Utrecht. De juristen van VS&M juristen zijn door het bijwonen van deze cursus weer helemaal ‘up to date’ op het gebied van arbeidsrecht. Onderstaande onderwerpen zijn in de cursus uitgebreid aan bod gekomen:

• Wat te doen voor de werknemer als hij of zij geen loon meer ontvangt, maar nog wel een dienstverband heeft? Wat te doen als hij of zij geen dienstverband meer heeft, maar nog wel loon tegoed heeft uit een vroeger dienstverband?

• Het proeftijd beding in de arbeidsovereenkomst- is deze wel/niet van toepassing en wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?

• Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst- is deze wel/niet van toepassing en wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?

• De ketenregeling- hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden gegeven, voordat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Kan van deze regels worden afgeweken?

• Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst van rechtswege en zijn er nog wettelijke regels hieromtrent die de werkgever en/of werknemer in acht dienen te nemen?

• Wat is het verschil tussen opzegging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst en wat zijn de gevolgen hiervan voor de werkgever en werknemer? Hoe zit het met opzegverboden en opzegtermijnen?

• Welke regels dient de werkgever in acht te nemen bij een ontslag op staande voet? Welke mogelijkheden heeft de werknemer als hij het niet eens is met het ontslag op staande voet?
Wat zijn de gevolgen voor de werkgever als blijkt dat hij de werknemer onterecht op staande voet heeft ontslagen?

• De beëindigingsovereenkomst: wanneer is deze geldig? Kan een werknemer nog onder deze overeenkomst uit?

• In welke gevallen heeft de werknemer recht op een transitievergoeding of billijke vergoeding? Hoe dient deze vergoeding te worden berekend? Hoe hoog kan deze vordering maximaal zijn?

VS&M Juristen staat u graag bij op het gebied van arbeidsrecht. Gerechtelijke procedures worden behandeld door de kantonrechter. VS&M Juristen kan u bijstaan in de rechtbank. Een advocaat is niet nodig!

Naast de cursus arbeidsrecht zal VS&M Juristen in de toekomst ook cursussen verzorgen op andere rechtsgebieden. Wilt u op de hoogte blijven van het cursusaanbod van VS&M Juristen? Houd dan onze Facebookpagina of website in de gaten!

Top