Het coronavirus: Hoe gaan wij daarmee om?

Wereldwijd worden maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. Graag brengen wij u op de hoogte van de maatregelen die wij hebben getroffen om onze diensten in tijden van deze crisis aan u te kunnen blijven verlenen.

Volgens de richtlijnen van het RIVM hebben wij maatregelen getroffen die invloed hebben op onze bereikbaarheid. De gezondheid van werknemers, klanten en debiteuren staat voor ons op de eerste plaats.

Een aantal van onze medewerkers werkt om dit moment dan ook vanuit huis. Hierdoor zijn wij voornamelijk telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Daarnaast houden wij, voor zover mogelijk, rekening met de persoonlijke situatie van de debiteur. Mocht er, als gevolg van het coronavirus, sprake zijn van aantoonbaar inkomstenverlies, zijn wij bereid om in overleg met u als opdrachtgever coulance te verlenen. Thuisbezoeken, ontruimingen of beslagen op roerende zaken zullen tot een minimum worden beperkt echter zullen alle ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden tot op heden wel door blijven gaan.

Onze deurwaarders blijven hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Alle ambtelijke en niet ambtelijke werkzaamheden zullen tot op heden, met de nodige aanpassingen, door blijven gaan. Onze deurwaarders houden zich daarbij aan de RIVM en KBVG-richtlijnen.

Het kan zijn dat zaken door de rechters worden aangehouden of uitgesteld. Mocht dit met betrekking tot uw dossier het geval zijn zullen wij u daar tijdig over informeren.

Om het bezoek aan ons kantoor te beperken maken wij op dit moment geen afspraken op kantoor en komen wij niet op locatie. Voor gemaakte afspraken geldt dat wij, in afwachting van de ontwikkelingen, in overleg met u een nieuwe afspraak zullen inplannen.

Door deze maatregelen kunnen wij ook tijdens deze crisis een correcte afhandeling van uw dossiers waarborgen.

De coronacrisis en thuiswerken

In verband met het coronavirus is het advies aan alle Nederlanders om zo veel mogelijk thuis te werken, waar dat mogelijk is. Veel werkgevers zullen aan dit advies gehoor geven, maar in hoeverre bent u als werkgever verplicht om uw werknemers thuis te laten werken?

Zijn werkgevers verplicht om werknemers thuis te laten werken?

Het advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te werken houdt niet in dat werknemers zomaar thuis kunnen blijven. In alle gevallen zal overleg tussen werkgevers en werknemers nodig zijn. Mocht een werkgever van mening zijn dat de werknemer naar het werk toe moet komen en is er geen reden om niet te gaan, dan moet de werknemer gehoor geven aan het verzoek van zijn of haar werkgever.

Het is aan de werkgever om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent dat de werkgever maatregelen moet nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Concrete richtlijnen voor het coronavirus bestaan (nog) niet, maar denk aan passende maatregelen zoals voldoende afstand tussen werknemers en voldoende zeep en tissues op toiletten.

Kan een werkgever een werknemer verplichten om thuis te werken?

Zoals gezegd is een werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan dit betekenen dat de werkgever besluit om een kantoor of bedrijf te sluiten en de werknemer naar huis te sturen. Kan een werknemer om de één of andere reden niet thuiswerken, dan kan het zijn dat de werkgever de werknemer naar huis stuurt zonder de verplichting te werken. De werknemer houdt dan het recht op loon en hoeft geen vakantiedagen op te nemen.

 

Mocht u als werkgever in een conflict raken met uw werknemer over het al dan niet thuiswerken, of bent u als werknemer het niet eens met uw werkgever? Wij adviseren in alle gevallen om eerst zelf in overleg te treden om samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan staat VS&M Juristen u graag bij.

Top