Een conflict met de koper van uw woning?

Komt de koper van uw woning gemaakte afspraken uit de koopovereenkomst niet na dan adviseren wij u om de navolgende stappen te ondernemen.

Probeer er samen uit te komen

Probeer er eerst samen uit te komen. Wellicht zijn de geschilpunten eenvoudig op te lossen. Wij adviseren wel om eventueel gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Mocht u dit lastig vinden, dan kan VS&M Juristen u hierbij helpen.

Indien een gezamenlijke oplossing om wat voor reden dan ook niet tot de mogelijkheden behoort, neem dan de volgende stap.

Stel de koper in gebreke

Een ingebrekestelling doet u altijd schriftelijk. De koper dient nog een mogelijkheid te krijgen om binnen een bepaalde termijn alsnog zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst na te komen. Een ingebrekestelling kunt u het best door een deurwaarder laten “betekenen”. De deurwaarder brengt de brief dan persoonlijk bij de koper langs. U weet dan zeker dat de ingebrekestelling de koper rechtsgeldig bereikt. Wij adviseren u de ingebrekestelling door ons te laten opstellen of in ieder geval door ons te laten beoordelen. De gevolgen van een verkeerde ingebrekestelling kunnen namelijk verstrekkend zijn.

In ieder geval dient een ingebrekestelling de navolgende punten te bevatten:

  1. Een termijn om alsnog na te komen door de koper. Hij kan binnen deze termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoen. Meestal is deze termijn 8 dagen.
  2. Een aankondiging dat de overeenkomst wordt ontbonden als de verplichtingen van de koper niet tijdig worden nagekomen, danwel de eis dat koper zijn verplichtingen alsnog nakomt.
  3. Neem in de ingebrekestelling ook op dat eventuele schade op koper zal worden verhaald.

Als de termijn van de ingebrekestelling is verstreken dan heeft u twee mogelijkheden:

1. De koopovereenkomst ontbinden

Laat dit door een deurwaarder doen. Dan weet u zeker dat dit op een juridisch correcte manier gebeurt. In ieder geval moet worden vermeld dat:

  1. De overeenkomst wordt ontbonden.
  2. De boete zoals opgenomen in de koopovereenkomst (meestal 10% van de koopsom) wordt opgeëist.
  3. Eventuele aanvullende schadevergoeding wordt gevorderd in geval de schade hoger is dan de boete.

2. Nakoming vorderen

Ook dit kunt u het best door een deurwaarder per “exploot” laten doen. De boodschap bereikt dan altijd de koper van uw woning. Vermeld hierbij:

  1. Dat de koper zijn verplichtingen nakomt.
  2. Dat u aanspraak maakt op de boeteclausule, zoals opgenomen in de koopovereenkomst. Meestal 3 promille van de koopsom per dag.
  3. Dat verdere schadevergoeding wordt gevorderd als de schade hoger is dan de boete.

Naar de rechter

Als voorgaande stappen niet werken, kun u naar de rechter stappen. Laat VS&M Juristen u hierbij juridisch ondersteunen. Wij maken een gedegen inschatting van uw kansen in een procedure en zullen u in de rechtszaal bijstaan.

 

 

Top