Betaalt uw werkgever niet op tijd?

U kunt aanspraak maken op wettelijke verhogingen als uw werkgever niet op tijd betaalt!

Wist u dat wanneer uw werkgever uw loon niet op tijd betaalt, uw werkgever u een ‘boete’ moet betalen?

In de wet staat dat werkgevers het loon tijdig moeten betalen. Tijdig houdt in: direct na afloop van het tijdvak waarover het loon moet worden berekend. Wanneer u en uw werkgever hebben afgesproken dat het loon maandelijks moet worden betaald, dan moet de werkgever direct na afloop van de maand het salaris uitbetalen.

Als de werkgever dit niet doet, dan biedt artikel 7:625 van het Burgerlijk Wetboek de werknemer de mogelijkheid om aanspraak te maken op wettelijke verhogingen van het achterstallige loon. De wettelijke verhoging gaat lopen vanaf de vierde werkdag na het moment waarop de werkgever het loon had moeten voldoen. De verhoging is 5% per dag van het achterstallige salaris over de vierde tot en met de achtste werkdag nadat het loon betaald had moeten worden. Na de achtste dag loopt de verhoging op met 1% per dag, tot een maximum van 50%. Het maximum wordt bereikt na 33 werkdagen.

De verhoging wordt berekend over het bruto salaris en kan dus aardig oplopen!

De rechter kan en mag de verschuldigde wettelijke verhoging matigen tot een bedrag dat in zijn ogen redelijk en billijk is.

Mocht u als werknemer te maken krijgen met een werkgever die uw salaris niet, of niet op tijd betaalt, neemt u dan direct contact op met VS&M Juristen, wij helpen u graag.

Top