Algemene Voorwaarden en de Consument

Op grond van de wet mag bij een te late betaling schadevergoeding in de vorm van vertragingsrente in rekening worden gebracht. Naast de bestaande wettelijke rente en de wettelijke handelsrente kan er ook sprake zijn van een contractuele rente. De hoogte van dit rentepercentage kunnen partijen in overleg met elkaar bepalen. Vaak wordt in de praktijk een rentepercentage van 1% per maand aangehouden in de algemene voorwaarden.

De afgelopen jaren heeft de rechterlijke macht diverse malen geoordeeld dat een rentepercentage van 1 % per maand, in een consumentenovereenkomst, als een oneerlijk beding wordt gezien.

Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gezien als consument. Vanuit Europa is er een richtlijn opgesteld om consumenten te beschermen tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten die gesloten zijn met een professionele partij (lees: de ondernemer).

Van belang is om te weten dat een consument door de wetgever verregaand wordt beschermd.   Over het algemeen heeft de ondernemer, in vergelijking tot de consument, meer ervaring met het sluiten van overeenkomsten. De consument is vaak niet bekend met de geldende regels als het gaat om zaken doen met een professionele partij en beschikt niet over de deskundigheid om de eventuele gevolgen te overzien. Om deze “zwakkere” partij te beschermen is destijds het consumentenrecht in het leven geroepen. Er is sprake van dwingend recht en is het niet mogelijk om ten nadele van de consument hiervan af te wijken. Daarnaast stelt de wet extra eisen aan de inhoud van algemene voorwaarden als er een overeenkomst wordt gesloten met een consument.

De rechter is verplicht om ambtshalve na te gaan of er sprake is van een oneerlijk beding in de algemene voorwaarden. In de praktijk zal een rechter zelfstandig toetsen en is het niet nodig dat een consument hier specifiek om heeft gevraagd. De consument weet vaak niet dat er beschermende bepalingen bestaan en maakt daarom geen gebruik van de mogelijkheden die de wetgever heeft gecreëerd.

Gezien het bovenstaande is het verstandig om de inhoud van de algemene voorwaarden goed af te stemmen met de huidige wet- en regelgeving. VS&M Juristen heeft ervaring op dit gebied en kan u goed van dienst zijn door bijvoorbeeld een check op de algemene voorwaarden uit te voeren.

Top