Netwerkmiddag Armoede & Schulden

Besloten Netwerkmiddag Armoede & Schulden

VS&M Juristen organiseert op dinsdag 15 mei 2018 een netwerkmiddag Armoede & Schulden.

Deze middag vindt plaats in de Helderse bibliotheek School 7 aan de  Keizersgracht 94 te Den Helder.

Armoede en schulden zijn niet hetzelfde. Iemand die in armoede leeft hoeft niet per definitie schulden te hebben. Andersom is het echter wel zo dat het hebben van schulden tot armoede kan leiden.

In Nederland wordt het hebben van – al dan niet problematische – schulden erkend als een maatschappelijk probleem. Er zijn dan ook veel partijen die zich met deze materie bezighouden. Naast de centrale overheid en lagere overheden, zijn dit bijvoorbeeld de WSNP-bewindvoerder, de beschermingsbewindvoerder, de schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, de woningbouwvereniging, wijkteams, budgetbeheerders en wie weet welke organisaties nog meer. Deze hebben binnen één dossier vaak met elkaar te maken en veelal speelt de gerechtsdeurwaarder daarbij ook nog eens een rol.

VS&M Juristen is onderdeel van Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen. Onze ervaring als gerechtsdeurwaarder is dat de communicatie tussen de diverse partijen nogal eens te wensen overlaat. Dat is geen kwestie van onwil, maar lijkt voornamelijk het gevolg van onbekendheid met elkaars specifieke diensten, mogelijkheden en onmogelijkheden.

Wél hebben alle partijen één gemeenschappelijk doel. Het bieden van een beter toekomstperspectief aan mensen die in armoede leven of die met (problematische) schulden kampen. En ja, dat geldt ook voor de gerechtsdeurwaarder.

Reden waarom VS&M Juristen u graag uitnodigt voor de netwerkmiddag Armoede & Schulden. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en van elkaars expertise gebruik te kunnen maken. Er zullen sprekers vanuit verschillende organisaties aan het woord komen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Programma:

13:00-13:30 inloop

13:30-14:00 De gerechtsdeurwaarder vs de Bewindvoerder: M. Musen

14:00-14:30 Armoedebeleid gemeente Den Helder: N. Steur & L.Smit

14:30-15:00 pauze

15:00-15:30 Preventiebeleid Woningstichting

15:30-16:00 Een dag uit het leven van een beschermingsbewindvoerder : Bureau Kwaaitaal.

16:00-16:30 De WSNP-bewindvoerder: Bart Mekkelholt (Knuwer Advocaten)

16:3 -17:00  Slotwoord en netwerkborrel…

Graag tot 15 mei!

VS&M Juristen/Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen

 

 

Top