Is een aanbetaling verplicht?

Wel of niet aanbetalen

Wanneer je als consument bij een bedrijf een bestelling plaatst, ben je dan verplicht om een aanbetaling te doen?

Wanneer je bijvoorbeeld een bank bestelt, dan mag de verkoper om een aanbetaling vragen. Maar hoeveel mag de aanbetaling zijn? De verkoper mag jou als consument maximaal om een aanbetaling van 50% van de koopprijs vragen. Het doen van een hogere aanbetaling moet expliciet tussen de verkoper en jou als consument zijn afgesproken. Het kan zo zijn dat je bij het kopen van een bank met de verkoper afspreekt dat je het hele bedrag van te voren betaalt. Als je dit samen zo afspreekt is er geen probleem.

Maar wat nou als je 50% van de koopprijs aanbetaalt bij het bestellen van de bank en de verkoper je vervolgens belt met de mededeling dat de bank er is, maar dat eerst het restantbedrag moet worden overgemaakt voordat de bank wordt geleverd? Dit mag niet. De verkoper mag alleen een hogere aanbetaling dan 50% vragen als dit samen zo is afgesproken. Wanneer de verkoper zegt dat in zijn algemene voorwaarden staat dat hij aanspraak maakt op een hogere aanbetaling dan 50% van de koopprijs, dan kun je dit weigeren.

De verkoper gaat failliet!

Als je aanbetaalt dan loopt  je het risico dat de verkoper failliet gaat, voordat je het bestelde product geleverd krijgt. Vaak ben je in zo’n geval je aanbetaling kwijt.

Vraag bij het aangaan van de aanbetaling of de verkoper een aanbetalingsgarantie heeft en wat de voorwaarden zijn. Je weet dan zeker wat er met de aanbetaling gebeurt als de verkoper failliet gaat.

Heb je vragen over het doen van een aanbetalingen of heb je een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Top